Projekt "Nowe kwalifikacje i umiejętności, moją szansą na lepszą pracę"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram zajęć dla I grupy szkoleniowej

Zajęcia teoretyczne prawo jazdy kategoria C

Miejsce: Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek, ul. P.O.W 46, Sieradz

Data:21.11.2011 w godzinach od 16.00 do 20.00
22.11.2011 w godzinach od 16.00 do 20.00
23.11.2011 w godzinach od 16.00 do 20.00
24.11.2011 w godzinach od 16.00 do 20.00
25.11.2011 w godzinach od 16.00 do 20.00

Język angielski

Miejsce: Szkoła Językowa English Adventure, ul. Sarańska 5, Sieradz

Data:2.12.2011r w godzinach od 17.00 do 20.00
9.12.2011r w godzinach od 17.00 do 20.00
14.12.2011r w godzinach od 17.00 do 19.00
16.12.2011r w godzinach od 17.00 do 19.00

Zajęcia praktyczne odbywają się od 26.11.2011r według indywidualnych grafików.

Harmonogram zajęć z języka angielskiego w stopniu podstawowym dla uczestników I grupy projektu „Nowe kwalifikacje i umiejętności, moją szansą na lepszą pracę” .

Zajęcia odbywają się w Szkole Językowej pani Magdaleny Juchner „ENGLISH ADVENTURE” w Sieradzu, ul. Sarańska 5 (budynek BGŻ).

Terminy zajęć:

Styczeń:

4.01.2012 (3 h) – 17.00-20.00
11.01.2012 (3h) – 17.00-20.00
13.01.2012 (3h) – 17.00-20.00
18.01.2012 (3h) – 17.00-20.00
20.01.2012 (3h) – 17.00-20.00
25.01.2012 (3h) – 17.00-20.00
27.01.2012 (3h) – 17.00-20.00

Luty:

01.02.2012 (3h) – 17.00-20.00
03.02.2012 (3h) – 17.00-20.00
08.02.2012 (3h) – 17.00-20.00
10.02.2012 (3h) – 17.00-20.00
15.02.2012 (3h) – 17.00-20.00
17.02.2012 (4h) – 17.00-21.00

Strona została dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego